Bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk kennen we geen afdelingen meer, geen leidinggevenden en geen functies. We werken vanuit wisselende rollen zelf organiserend samen aan de opgaven zoals die vanuit de samenleving naar ons toe komen. Hierdoor zijn we beter in staat om onze organisatie en werkwijze af te stemmen op wat de samenleving van ons vraagt en op hoe deze vragen veranderen. Onze toegevoegde waarde vertaalt zich in het werken mét de inwoners in plaats van vóór de inwoners. Wij ervaren dat we door deze manier van werken en organiseren meer gebruik kunnen maken van alle kwaliteiten van onze medewerkers.

De gemeente is bezig met het verder inrichten van verschillende informatiefuncties om de komende jaren beheer en doorontwikkeling van applicaties en data vorm te geven. Op het gebied van uitwisseling van data tussen de kernsystemen en het verder gebruik van ons zaaksysteem zijn wij op zoek naar een:

Applicatie Coördinator van de Servicebus (Pink Makelaarssuite) en het Zaaksysteem (36 uur).

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

  • Applicatie Coördinator Servicebus en Zaaksysteem (36 uur)

    Gemeente Bodegraven-Reeuwijk | Nederland
    HBO
    Ervaring vereist
    vacature is verlopen