Coördinator Functioneel Beheer / Keteninformatiemanager bij Gemeente Amsterdam

Locatie:
Opleidingsniveau:
HBO, WO
Dienstverband:
Vast contract
Ervaring:
ervaring
Solliciteer nu

U kunt op deze en andere banen solliciteren met behulp van uw online CV. Klik op de onderstaande link om uw CV in te dienen en mail uw sollicitatie naar deze werkgever.

Favoriet

Coördinator Functioneel Beheer / Keteninformatiemanager bij Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam heeft een vacature voor een

Coördinator Functioneel Beheer / Keteninformatiemanager

Heb jij als Keteninformatiemanager ervaring met scrum en/of agile werken? Ben jij een echte netwerker en zie jij stakeholders met elkaar te verbinden? ben jij daarnaast zeer initiatiefrijk? Lees dan snel verder!

De functie
We zoeken een enthousiaste coördinator functioneel beheer/ keteninformatiemanager die samen met de Informatievoorziening (IV) -collega’s, de applicatieketen voor het document- en record managementsysteem (DMS) van het cluster Sociaal gaat beheren en verder uitbouwen. Dit door in het komende jaar meerdere vak-applicaties vanuit het Sociaal domein aan te sluiten op het DMS en te zorgen dat de archiverings- en vernietigingsprocessen binnen het cluster optimaal en efficiënt gaan functioneren. Nieuwe aansluitingen op het DMS zullen in nauwe samenwerking met de stakeholders uit de business en de IV’s van de stad worden gerealiseerd. Deze aansluitingen zullen projectmatig worden opgepakt.

Werkzaamheden

 • Zorgdragen voor optimale fit tussen bedrijfsprocessen en de ondersteunende keteninformatievoorziening van het DMS;
 • Regievoering over diverse ketenpartijen in de IV-keten en bewaking van de samenhang in informatievoorziening t.b.v. ongestoorde werking van de DMS keten;
 • Procesverantwoordelijkheid (regie en coördinatie) voor de richting van de kwaliteit van de informatievoorziening binnen de complexe IV-ketens;
 • Projectmatig uitbouwen van de aansluitingen van bedrijfsprocessen op de DMS-keten.

Sturend niveau informatiemanagement:

 • Zorgdragen voor een optimale fit tussen de bedrijfsprocessen en de ondersteunende keteninformatievoorziening van het DMS;
 • Coördineren van de informatiebehoeften van de business en de vertaling daarvan naar concrete DMS-projecten;
 • Begeleiden opstellen functionele en technische ontwerpen voor aansluitprojecten;
 • Laten uitvoeren van vooronderzoeken en laten opstellen en beoordelen van business cases;
 • Zorgdragen voor een adequate ondersteuning vanuit de business bij de implementatie van nieuwe of wijzigende aansluitingen op het DMS;
 • Opstellen en indienen van de jaarlijkse begroting voor de keteninformatievoorziening en bewaken van de budgetbesteding (beheer, projecten);
 • Laten opstellen van voortgangsrapportages (resultaat en middelen/capaciteit) over beheer en afzonderlijke projecten.

Ketenmanagement:

 • Relatiemanagement met ketenpartijen in de IV-keten rond het DMS;
 • Regie voeren over de diverse ketenpartijen in de IV-keten voor een ongestoorde werking van de informatievoorzieningsketen;
 • Uitbreiden (projectmatig) van aansluitingen van bedrijfsprocessen en hun applicaties op het DMS;
 • Aansturen van interne en externe IT- en softwareleveranciers, opstellen en bewaken van de uitvoering van contracten en SLA’s door deze partijen;
 • Operationele aansturing van het team functioneel beheerders van het DMS.

Wij vragen

 • Hbo/wo werk- en denkniveau;
 • Een afgeronde hbo/master bedrijfskundige Informatie of een vergelijkbare opleiding;
 • Ervaring op het gebied van functioneel beheerder (BiSL, T-map);
 • Kennis en ervaring met projectmatig werken;
 • Kennis en ervaring met scrum en agile werken.

Competenties

 • Initiatief: Het vakgebied Informatievoorziening is sterk dynamisch en geeft mogelijkheden voor vernieuwing of verbetering van bedrijfsprocessen. Informatiemanagement toont zich initiatiefvol in de vertaling van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook in het (doen) uitvoeren van onderzoek naar de kwaliteit van de bedrijfsprocessen en het vertalen daarvan naar realistische mogelijkheden voor verbetering van- en consequenties voor de bedrijfsvoering;
 • Projectmanagementvaardigheden: De keteninformatiemanager is in staat om de diverse werkzaamheden rond de ontwikkeling van een koppeling projectmatig te organiseren. Dit kan zowel via waterval- als op scrum/agile werkwijze;
 • Netwerkvaardigheid: Afstemming en samenwerking zoeken en realiseren lopen als een rode draad door het takenpakket van Informatiemanagement. Informatiemanagement opereert in een divers en soms verdeeld veld van belanghebbenden. Gelet op de diversiteit aan- en het belang van goede contacten kan de Keteninformatiemanager gemakkelijk contacten aangaan en in stand houden.

De keteninformatiemanager waakt dat het horizontale ketenproces over alle schakels heen daadwerkelijk naar wens plaatsvindt en dat dit zo blijft. Hij/zij zorgt voor draagvlak voor de keten binnen de eigen organisatie, stimuleert mensen aan de keten mee te werken en zorgt dat het ketenbelang binnen zijn organisatie zichtbaar blijft. Daartoe moet hij/zij invloed kunnen uitoefenen zonder te beschikken over veel formele bevoegdheden.
Inhoudelijke kennis van de IV-keten is essentieel voor het functioneren van de keteninformatiemanager. Het accent van zijn bekwaamheden ligt vooral op het communicatieve en relationele vlak. Hij/zij is proactief ingesteld en herkent snel waar afspraken en/of activiteiten in de informatievoorzieningsketen niet goed lopen. Hij/zij neemt initiatief om expertise in geval van knelpunten snel bij elkaar te brengen.

Wij bieden

 • Een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar, met zicht op een vaste aanstelling;
 • Je salaris is minimaal € 3.491, – en maximaal € 5.756, – bruto per maand (salarisschaal 11 of 12) op basis van 36 uren per week;
 • Werken in een diverse stad met goede bereikbare locaties in Amsterdam en de kans je te blijven ontwikkelen;
 • Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering  en een Individueel Keuzebudget van 17,05% van jouw jaarsalaris. Je kunt dit inzetten om bijvoorbeeld extra verlofuren te kopen.

De organisatie
Het cluster Sociaal van de gemeente Amsterdam is onderdeel van 1 Amsterdam. Het cluster Sociaal heeft hierbij een grote verantwoordelijkheden op het terrein van onder andere zorg, jeugd, onderwijs, subsidies, inkomen en participatie. Het Cluster Sociaal streeft daarbij naar een excellente en eenduidige dienstverlening aan alle Amsterdammers, waaronder ook de kwetsbare Amsterdammers, in verschillende fasen en facetten van hun leven. Het cluster Sociaal is een complex domein met een grote diversiteit aan onderwerpen en aan maatschappelijke partners. Om succesvol te kunnen zijn in haar taakuitvoering en haar maatschappelijke opgave, is nauwkeurige samenwerking en betrokkenheid noodzakelijk.

De afdeling Informatievoorziening Sociaal maakt onderdeel uit van Cluster Sociaal. De opdracht van de afdeling Informatievoorziening is het creëren van een blijvend betrouwbare en samenhangende informatievoorziening met de daarbij behorende organisatie en bedrijfsvoering, die de primaire processen van het cluster ondersteunt en een bijdrage levert aan de gemeente brede processen (zoals bijvoorbeeld dienstverlening en gebiedsgericht werken).

Team Functioneel Beheer 2
Binnen Informatievoorziening Sociaal zijn er 3 teams Functioneel Beheer die samen alle applicaties van Cluster Sociaal beheren. Functioneel Beheer team 2 verzorgt het beheer van applicaties op het gebied van Onderwijs, Jeugd, Zorg, Subsidies, Sport en Bos en het DMS (documentmanagementsysteem van het cluster Sociaal). Het team onderhoudt en optimaliseert, binnen de kaders van de afgesloten SLA(’s), de informatievoorzieningen zodanig dat deze blijven voldoen aan de eisen en wensen van de gebruikers en ketenpartners van de gemeente Amsterdam.

Sollicitatieprocedure
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 12 februari 2020 via de sollicitatiebutton.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Vragen over deze vacature
Vragen over de vacature kun je stellen aan Maarten Baas, teammanager FB2, bereikbaar op m.baas@amsterdam.nl of 06-13297309.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Tagged as: ervaring

Solliciteer nu

U kunt op deze en andere banen solliciteren met behulp van uw online CV. Klik op de onderstaande link om uw CV in te dienen en mail uw sollicitatie naar deze werkgever.