Technical Manager bij Gemeente Amsterdam

Locatie:
Opleidingsniveau:
WO
Dienstverband:
Vast contract
Ervaring:
Ervaring vereist
Solliciteer nu

U kunt op deze en andere banen solliciteren met behulp van uw online CV. Klik op de onderstaande link om uw CV in te dienen en mail uw sollicitatie naar deze werkgever.

Favoriet

Technical Manager bij Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam heeft een vacature voor een

Technical Manager
36 uur per week

In het nieuwe regiemodel is de functie van technical manager gedefinieerd. Hij speelt in samenwerking met de strategische partners een belangrijke rol bij de (door)ontwikkeling van de ICT-infrastructuurdiensten die onderdeel zijn van het ICT-huis. De technical manager richt en bestuurt de (door)ontwikkeling van de ICT-diensten door de strategische partners op hoofdlijnen door de ontwikkeling van een (generieke) servicearchitectuur. Hierbij beschouwt hij niet alleen de ontwikkeling van de ‘behoeften van de business’ in de gemeente, maar houdt hij ook rekening met de technische en marktontwikkelingen voor de infrastructuurdiensten die ICT levert.

Ook bouwt de technical manager kennis op over de ontwikkelingen bij andere gemeenten en de VNG (bijvoorbeeld over intergemeentelijke samenwerkingsinitiatieven op het vlak van ICT en informatievoorzieningen) en de ontwikkelingen bij de rijksoverheid (digitale overheid en digitale dienstverlening).

De functie
De technical manager zet de lijnen uit bij de doorontwikkeling van de diensten van de strategische partners. Hij/zij vertaalt hierbij de hierboven genoemde ontwikkelingen in strategische keuzes en uitgangspunten, waaronder privacy en informatiebeveiliging, stemt deze intern af binnen ICT (en waar nodig binnen het CIO-Office en het I-domein) en geeft op basis hiervan richting aan de (technisch) inhoudelijke doorontwikkeling van de infrastructuur van het ICT-huis door de strategische partners.

Vanuit deze verantwoordelijkheid vervult de technical manager een belangrijke rol in de governance met strategische partners, de andere organisaties in het I-domein van de gemeente Amsterdam (waarvan ook ICT deel uitmaakt) en overige samenwerkingspartners op het vlak van ICT en informatievoorziening.

Werkzaamheden
De technical manager voert de volgende werkzaamheden uit:

 • Sturing geven aan de ontwikkeling, het onderhoud en de realisatie van de bouwlagen van het ICT-huis door de strategische partners van ICT. Dit betreft elke (bouw)laag van het ICT-huis op zichzelf en de samenhang tussen de bouwlagen;
 • Vertalen van de verschillende bouwlagen van het ICT-huis naar service architectuur ontwerpen (die tezamen de servicearchitectuur vormen). De servicearchitectuur is een belangrijke basis bij de inhoudelijke (door)ontwikkeling van de ICT-diensten;
 • De inhoudelijke verbinding leggen en onderhouden tussen de architectuurfunctie van ICT het CIO Architectuur Board van gemeente Amsterdam;
 • Vertaling en toepassing van de gemeentebrede IV-kaders inclusief privacy en informatiebeveiliging naar ICT en de ICT-dienstverlening;
 • Opstellen en toepassen van architectuurprincipes en –richtlijnen;
 • Volgen en vertalen van de technische ontwikkelingen en ontwikkelingen in de markt voor de infrastructuurdiensten van ICT;
 • Volgen van en deelnemen aan intergemeentelijke samenwerkingsinitiatieven op het vlak van ICT en informatievoorzieningen;
 • Ondersteunen en adviseren bij de uitwerking van dienststrategieën, dienstroadmaps en de ontwikkeling van de product-dienstencatalogus;
 • Toetsen van voorstellen van changes en projectvoorstellen van strategische partners op de generieke services architectuur en de daaruit afgeleide dienstenportfolio;
 • Adviseur voor het management en de directie van het I-domein van de gemeente Amsterdam.

Wij vragen
Voor deze functie is de volgende kennis en ervaring vereist:

 • Een relevante WO-opleiding vereist (bijvoorbeeld technische informatica);
 • Langjarige ervaring (meer dan 5 jaar) met samenwerking en regievoering in ICT-outsourcingsrelaties en het begeleiden en sturen van leveranciersrelaties;
 • Actuele concepten en technieken op het gebied van digitale transformatie, ICT-infrastructuur, cloud, IAM, privacy, informatiebeveiliging en systeemintegratie;
 • Ontwikkeling van ICT-diensten in het algemeen en in het bijzonder van de ontwikkeling van ICT-infrastructuurdiensten;
 • Meerjarige ervaring (meer dan 10 jaar) als ICT-architect (zowel enterprise als technisch);
 • Architectuurprincipes, – richtlijnen en –standaarden;
 • Werken in een bestuurlijke context met uiteenlopende belangen.

Competenties

 • Omgevingsbewustzijn – Expert niveau;
 • Samenwerken – Expert niveau;
 • Relatiebeheer – Expert niveau;
 • Initiatief – Expert niveau;
 • Resultaatgerichtheid – Expert niveau;
 • Overtuigingskracht – Expert niveau.

Wij bieden

 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid op een vast contract;
 • Je salaris is minimaal € 5.075,- en maximaal € 6.994,- bruto per maand (salarisschaal 14) op basis van 36 uren per week. Deze functie valt binnen de transformatie in het I-domein, dat betekent dat het gaat om een voorlopige indicatieve inschaling. De definitieve inschaling is afhankelijk van de lopende functiebeschrijvingen en waarderingen;
 • Werken in een diverse stad met goede bereikbare locaties in Amsterdam en de kans je te blijven ontwikkelen;
 • Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering  en een Individueel Keuzebudget van 17,05% van jouw jaarsalaris. Je kunt dit inzetten om bijvoorbeeld extra verlofuren te kopen. Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, klik hier.

De organisatie
ICT

Werken bij de gemeente Amsterdam betekent werken in een dynamische organisatie. Een organisatie die ICT en informatievoorziening zo doeltreffend mogelijk inzet voor de dienstverlening aan de Amsterdammers. En die de collega’s ondersteunt bij hun dagelijkse werk, zodat zij altijd en overal toegang hebben tot hun digitale werkplek. Daarvoor is een duurzame, betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur nodig. De afdeling ICT beheert de gemeentelijke ICT-infrastructuur, verzorgt de inkoop van nieuwe voorzieningen en ondersteunt bij het optimaal vastleggen en ontsluiten van informatie binnen de gemeente.

De afdeling
De technical manager werkt binnen ICT. De werkzaamheden van ICT wijzigen momenteel sterk. De nadruk komt te liggen op het organiseren van de informatievoorziening van de stad (business), samen met het I-domein, informatiedeskundigen en de ICT-leveranciers. De uitvoerende en technische gerichte werkzaamheden zullen op termijn ophouden. Dit komt doordat de gemeente Amsterdam op basis van de ontwikkelingen op ICT-gebied het sourcingsbeleid heeft vastgesteld en het in stand houden en de doorontwikkeling van de ICT-infrastructuur niet meer onder de kerntaken van de gemeente valt.

Dit beleid wordt geïmplementeerd door de ICT-infrastructuur uit te besteden. De uitbesteding van de ICT-infrastructuur vindt plaats aan de hand van het ICT-huis. Het ICT-huis is een conceptuele weergave van de ICT-infrastructuur en bestaat uit bouwlagen die zullen worden (en deels al zijn) uitbesteed.

Als gevolg van deze sourcing zal ICT de komende jaren een transitie doormaken naar een op strategisch/tactisch niveau opererende regieorganisatie die regie zal voeren volgens een nieuw regiemodel. Het nieuwe regiemodel is erop gericht de verantwoordelijkheid voor de ICT-dienstverlening integraal te beleggen bij de leveranciers van de gemeente. Naast de inhoudelijke sturing op vraagsturing op strategisch en tactisch niveau is hierbij aandacht voor privacy en informatiebeveiling uiteraard ook van belang. Ook houdt het regiemodel rekening met de inrichting van service integratie omdat de bouwlagen van het ICT-huis aan meerdere leveranciers worden uitbesteed. ICT heeft in overeenstemming met haar sourcingsfilosofie ervoor gekozen de leveranciers te beschouwen als strategische partners.

ICT specificeert de vraag naar dienstverlening functioneel en stuurt daarmee op het ‘wat’. Dit betekent dat directie ICT de strategische partners duidelijk maakt welke behoefte er is en wat de interne klant met de gevraagde oplossingen wil bereiken. Door dit zo te doen krijgt de strategische partner de ruimte (en de verantwoordelijkheid) om zelf oplossingen te bedenken en voor te stellen. Op deze manier gebruikt directie ICT de kerncompetenties van de strategische partners. Zij zijn expert in hun vakgebied en beter in staat oplossingen te bedenken en te realiseren dan ICT. De technical manager speelt hierbij een belangrijke rol.

De nieuwe organisatie van ICT is nog in ontwikkeling en onder meer afhankelijk van de herinrichting van het I-domein. De positie van de technical manager moet daar binnen nog worden vastgesteld. Gezien het belang van de rol opereert de technical manager op management- directieniveau.

Sollicitatieprocedure
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 17 januari 2021 via de sollicitatiebutton.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan plannen wij vooralsnog een video-gesprek met je in. Wij nemen tijdig contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Vragen over deze vacature
Vragen over de vacature kun je stellen aan Bart Heimans, Adviseur, bereikbaar op b.heimans@amsterdam.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Tagged as: Ervaring vereist

Solliciteer nu

U kunt op deze en andere banen solliciteren met behulp van uw online CV. Klik op de onderstaande link om uw CV in te dienen en mail uw sollicitatie naar deze werkgever.