Locatie:
Opleidingsniveau:
WO
Dienstverband:
Vast contract
Ervaring:
ervaring, Ervaring vereist
Favoriet
Deze functie is vervuld

Integraal beveiligingscoördinator bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom

Functie­omschrijving
Agentschap Telecom werkt als overheidsorganisatie aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Denk aan vragen en zorgen rondom de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van IT-, communicatie- en andere technische netwerken die we dagelijks tegenkomen. En als integraal beveiligingscoördinator speel jij bij ons een belangrijke rol als het gaat om informatiebeveiliging.

Jij bent als integraal beveiligingscoördinator verantwoordelijk voor het vertalen van beveiligingskaders en het informatiebeveiligingsbeleid naar Agentschap Telecom. Daarbij is een praktische toepassing en uitvoerbaarheid in de dagelijkse praktijk een belangrijk thema. Het brede werkterrein omvat de governance, compliance, kwaliteitsborging en het portfoliomanagement binnen het voortbrengingsproces.

Informatiebeveiliging (IB) wordt bij Agentschap Telecom integraal benaderd vanwege de raakvlakken en overlap met onder meer privacy compliance (AVG en Wpg), integriteit, personeel en fysieke beveiliging. Dit vertaalt zich ook in de wijze van inrichting van thema’s als sturing en borging, verantwoording, risicomanagement en incidentmanagement.

Je schrijft het IB-beveiligingsplan van de organisatie, borgt de implementatie van de noodzakelijke IB-maatregelen en toetst op de naleving daarvan (compliancy). Je verantwoordt je naar zowel de directie als het departement en schrijft jaarlijks de in-controlverklaring namens de inspecteur-generaal. Je vertaalt en toetst IB-principes als security by design in architectuur en ontwerpen en staat voor een omgeving waarbinnen Agentschap Telecom veilig kan werken.

Je stemt af met alle relevante stakeholders, zowel intern, als extern, en bent in staat om hun verschillende belangen en perspectieven te laten doorwerken in risicoafwegingen op basis van de gestelde kaders.

Jouw taken

• Je geeft advies aan de directie op het gebied van informatiebeveiliging.
• Je ondersteunt het organisatieonderdeel bij het bepalen van betrouwbaarheidseisen.
• Je adviseert bij de uitvoering van risicoafwegingen, waarbij je kunt denken aan quickscans, risicoanalyses en risicoacceptaties.
• Je adviseert over de te implementeren maatregelen voor ketens, processen en systemen – eventueel aanvullend op de EZK-baseline – en borgt deze.
• Je zorgt voor het op- en bijstellen en herzien van het IB-beveiligingsplan en -handboeken.
• Je zorgt voor het op- en bijstellen en actualiseren van vigerende maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, waarvoor maatregelen en procedures worden geëvalueerd en op praktische bruikbaarheid getoetst.
• Je coördineert en houdt toezicht op de implementatie van beveiligingseisen en -voorschriften.
• Je initieert periodieke inspecties van de informatiebeveiliging.
• Je neemt deel aan het departementale IB-platformoverleg in Den Haag.
• Je neemt deel aan het departementale crisis- en calamiteitenoverleg in Den Haag.
• Je houdt ontwikkelingen bij op het gebied van de informatiebeveiliging en komt met aanbevelingen voor het gebruik van de informatievoorzieningen.
• Je zorgt voor het coördineren, opstellen, uitdragen en bevorderen van de bewustwording.
• Je gaat na in hoeverre de organisatie voldoet aan de BIO en AVG.
• Je rapporteert binnen de kaders van de werkplancyclus aan de CIO over status en voortgang van de VIR-toepassing bij de dienst en het kerndepartement.
• Je stelt onderbouwingen op ten behoeve van de vertrouwensfuncties.
• Je coördineert de registratie, behandeling en afhandeling van beveiligingsincidenten.

Functie-eisen

• Je hebt wo-niveau met een aanvullende opleiding in informatiebeveiliging (bijvoorbeeld CISM, CISSP, ISO 27000 of vergelijkbaar).
• Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met betrekking tot het werkveld van informatiebeveiliging.
• Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring op aanpalende beveiligingsonderwerpen zoals integriteit, privacy (AVG) en fysieke beveiliging (NkBR), aangezien Agentschap Telecom een integrale kijk heeft op beveiliging.
• Je koppelt organisatiesensitiviteit aan overtuigingskracht.
• Je kunt goed analyseren en netwerken.
• Je bent omgevingsbewust en creatief.
• Je kunt goed plannen en organiseren.

Arbeids­voorwaarden
Salaris­niveau schaal 11
Maand­salaris Min €3.192 – Max. €4.905 (bruto)
Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Minimaal aantal uren per week 32
Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden
Een veiligheidsonderzoek B maakt deel uit van de selectieprocedure.

Interesse?
Reageer via de ‘solliciteer‘ button.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Tagged as: ervaring, Ervaring vereist