Senior adviseur integrale beveiliging en privacybescherming bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport

Locatie:
Opleidingsniveau:
WO
Dienstverband:
Onbepaalde tijd
Ervaring:
Ervaring vereist
Solliciteer nu

U kunt op deze en andere banen solliciteren met behulp van uw online CV. Klik op de onderstaande link om uw CV in te dienen en mail uw sollicitatie naar deze werkgever.

Favoriet

Senior adviseur integrale beveiliging en privacybescherming bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport

Functie­omschrijving
Voor een goed toezicht op veiligheid en zekerheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen is de Inspectie Leefomgeving en Transport afhankelijk van een effectieve en betrouwbare informatievoorziening. Als senior adviseur ben jij de expert en generalist die van coördinatie tot communicatie zorgt voor optimale (informatie)beveiliging en privacybescherming.

Advies en rapportage, beleid en coördinatie, controle en registratie, communicatie en voorlichting: als we zeggen dat de functie van senior adviseur integrale beveiliging en privacybescherming bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) veelomvattend is, overdrijven we niet! Bij de afdeling Informatievoorziening ben je actief op elk taakgebied binnen het domein van de beveiliging en privacybescherming en vervul je diverse rollen.

Zo adviseer je de beveiligingscoördinator (BVC), het bestuur en het verantwoordelijke (lijn)management van de organisatie over integrale beveiliging en privacy, ook als ze er niet om vragen. Je rapporteert aan de BVC en eventueel de directie over het gevoerde beleid met betrekking tot informatiebeveiliging, de voortgang van implementatie van nieuwe maatregelen, opgetreden incidenten, ondernomen acties en resultaten van onderzoeken en controles. Vanuit je expertise en op grond van je bevindingen doe je voorstellen voor de ontwikkeling van de integrale beveiligings- en privacyorganisatie binnen de ILT en implementeer je de verbeteringen in samenwerking met de partners van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Je stemt integrale beveiliging en privacy af met lopende projecten binnen de organisatie en treedt ook op als projectmanager of beveiligingsarchitect bij beveiligingsprojecten, waarbij je projectleiders aanstuurt.

Daarnaast coördineer je diverse taken die zijn uitbesteed aan andere onderdelen van het ministerie van IenW. Je denkt ook mee over het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden. Met interesse volg je de ontwikkelingen en wetgeving op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Je hebt een belangrijke taak in de ondersteuning van de BVC, onder meer bij het opstellen en actualiseren van het integrale beveiligings- en privacybeleid op langere termijn en bij het coördineren van de werkzaamheden van personen, afdelingen en instanties die betrokken zijn bij de uitvoering van het beleid. Verder organiseer je en neem je deel aan een coördinerend overleg met betrekking tot informatiebeveiliging en vertegenwoordig je de organisatie in externe gremia. Bij afwezigheid van de BVC neemt je diens taken en verantwoordelijkheden waar.

Ook op het gebied van controle en registratie heb je de nodige taken. Daarbij kun je denken aan het toezicht op de implementatie en naleving van het integrale beveiligings- en privacybeleid, het opstellen van een controleplan en ondersteuning bij de uitvoering van de daarin gedefinieerde taken. Je voert ook risicoanalyses en interne audits uit en verzamelt informatie over de aanwezige beveiligingsmaatregelen. Het opzetten of initiëren van een incidentenregistratie hoort ook bij je taken, evenals het afhandelen van opgetreden incidenten en het nemen van preventieve maatregelen ter voorkoming van dergelijke incidenten. Tot slot ben jij de aangewezen persoon om het beveiligings- en privacybewustzijn bij ILT en haar partners te vergroten. Communicatie en voorlichting zijn daarvan de pijlers. Jij initieert en organiseert voorlichting en interne opleidingen van het personeel en zorgt voor het opstellen, uitvoeren en onderhouden van een communicatieplan. Tot slot onderhoud je op dit taakgebied zowel in- als extern contacten op alle niveaus.

Functie-eisen
• Je hebt bij voorkeur vijf jaar werkervaring in een soortgelijke rol als (C)ISO, informatiebeveiligingsfunctionaris, beveiligingsadviseur en/of adviseur informatiebeveiliging binnen de Rijksoverheid.
• Je beschikt over relevante certificering op het gebied van informatiebeveiliging, bij voorkeur CISSP, eventueel aangevuld met CISM of vergelijkbaar.
• Je beschikt over relevante certificering op het gebied van privacy, bij voorkeur CIPP/E en/of CIPM of vergelijkbaar.
• Je hebt aantoonbaar ervaring met het uitvoeren van risicoanalyses en het implementeren van beveiligingsnormen zoals ISO 27001, de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst en de Algemene verordening gegevensbescherming.
• Je beschikt over een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en herkent de kern en de verbanden in situaties, vraagstukken en gegevens.
• Je komt met nieuwe oplossingen en ideeën en vindt het leuk om complexe vraagstukken te benaderen vanuit verschillende en soms onverwachte invalshoeken.
• Je hebt een talent voor netwerken en weet je contacten op het juiste moment in te zetten.
• Je weet wat er speelt in je (werk)omgeving en de organisatie, maar ook in de politiek en maatschappij en kunt deze informatie voor je werk benutten.
• Je weet het werk zo te plannen en te organiseren dat je goed uitkomt met tijd en middelen.
• Je kunt anderen winnen voor een idee of standpunt met heldere en aansprekende argumenten.

Arbeids­voorwaarden
Salaris­niveau schaal 12
Maand­salaris Min €3.740 – Max. €5.559 (bruto)
Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Minimaal aantal uren per week 32
Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft haar hoofdvestiging in Den Haag. De werkzaamheden brengen met zich mee dat je ook op andere ILT-locaties (Amsterdam, Utrecht en Zwijndrecht) werkt.

Interesse?
Reageer via de ‘solliciteer‘ button.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Tagged as: Ervaring vereist

Solliciteer nu

U kunt op deze en andere banen solliciteren met behulp van uw online CV. Klik op de onderstaande link om uw CV in te dienen en mail uw sollicitatie naar deze werkgever.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ruim 1100 medewerkers werken dagelijks aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

Meer vacatures