Senior adviseur Data Science bij Provincie Noord-Holland via Publiek Netwerk

Locatie:
Opleidingsniveau:
WO
Dienstverband:
Vast contract
Ervaring:
Ervaring vereist
Solliciteer nu

U kunt op deze en andere banen solliciteren met behulp van uw online CV. Klik op de onderstaande link om uw CV in te dienen en mail uw sollicitatie naar deze werkgever.

Favoriet

Senior adviseur Data Science bij Provincie Noord-Holland via Publiek Netwerk

De provincie Noord-Holland is op zoek naar een Senior adviseur Data Science die met een nog te werven Datascientist (medior) en een Data Analist als team de uitdaging aangaat. De Senior adviseur Data Science heeft een belangrijke rol bij de selectiegesprekken voor de Datascientist en de Data Analist om zo een team van drie excellente strategisch data-adviseurs te vormen.

De uitdaging voor dit team is het invulling geven aan een stevige verbindende rol van de provincie in de zich snel ontwikkelende informatiesamenleving waarbij nieuwe technologieën en het werken met (big)data een vlucht nemen. Handelend vanuit de maatschappelijke- en provinciale opgaven zet dit team in op het samen met onze business en externe partners verkennen van welke relevante data er zijn, hoe deze data te delen en te combineren en hoe gezamenlijk te komen tot relevante data-analyses. Dit team heeft een duidelijke pioniersrol. Op die manier ondersteunt en stuurt het team mede het provinciaal handelen en draagt zo bij aan effectief beleid voor het realiseren van de provinciale opgaven. Dat betekent ook dat dit team met een sterke externe oriëntatie helpt om, met de ‘buiten’ opgehaalde inzichten, de directie Beleid en de interne organisatie in brede zin meer datagedreven te maken.

De provincie heeft de ambitie om met data effectiever in te kunnen spelen op maatschappelijke opgaven. Dit komt onder meer voort uit de nadrukkelijke vraag van vele externe partijen om als provincie een stevige verbindende rol in dit veld te pakken. Partijen die deze vraag stellen zijn mede-overheden (Rijk, gemeenten, waterschappen), bedrijven (o.m. NS, Alliander), kennisinstellingen (o.m. RIVM, CBS, VU) en maatschappelijke organisaties. De provincie heeft in deze een rol als verbinder van partijen op het datavlak, als onafhankelijke en betrouwbare partner voor data, als partij die over interessante data beschikt, als mogelijke partij die een platform kan bieden om data te delen, etc..

Verder begeeft de provincie zich in interessante netwerken/ecosystemen zoals, Smart City Amsterdam, Terra Technica, Data Science Almaar en werkt nauw samen met de VU Amsterdam – Amsterdam Center for Business Analytics. Binnen de provincie zijn in het Datalab in samenwerking met de business en met externe partijen reeds vele interessante showcases (rond o.m. energietransitie, luchtkwaliteit, biodiversiteit, predictive maintenance), er draait een programma data-excellent en zijn er tal van trajecten waarmee innovatieve technische randvoorwaarden voor datagedreven werken worden gerealiseerd.

Functie-inhoud
Als Senior adviseur Data Science ben jij op strategisch niveau verbindend om samen met externe partners en met de strategisch beleidsadviseurs van de provincie de datavraagstukken te verkennen die kunnen bijdragen aan het realiseren van de provinciale opgaven. Samen met hen kun jij de provinciale opgaven uiteenleggen in datavraagstukken en kom jij tot de goede vraagstelling voor data-analyses, ga jij na welke samenwerking op datavlak nodig/mogelijk is, welke data gecombineerd kunnen worden en hoe gezamenlijke data-analyses uitgevoerd kunnen worden. Jij doorgrondt dan ook de datavraagstukken en kan onze organisatie daarover adviseren in termen van wat er organisatorisch en technisch nodig is.

Uiteindelijk zet jij, samen met jouw team en met andere partijen, grote hoeveelheden data uit verschillende (al dan niet gestructureerde) bronnen (oftewel ‘big data’) om naar bruikbare informatie en actiegerichte inzichten voor het beleid om zo de provinciale opgaven te realiseren. Daarbij zet jij de kaders uit voor het omwerken van data tot informatie inclusief het op basis van data voorspellen van ontwikkelingen die mede richting kunnen geven aan beleid. Daarbij ben jij ook gespreks- en sparringpartner voor het management en de strategische beleidsadviseurs van de directie Beleid  en van externe partijen. Je creëert draagvlak bij relevante spelers op operationeel en strategisch niveau. Kortom, je bent een verbinder tussen de data en de business met zowel interne als externe partners.

Je staat stevig in je schoenen en vertaalt complexe informatie vraagstukken naar meerwaarde voor de provinciale opgaven. Van daaruit kan jij de organisatie en de daarbinnen lopende trajecten rond data en nieuwe technologie ook adviseren om naar een hoger niveau te komen. Daarnaast stuur jij een team van collega’s aan en help jij hen in hun kennisontwikkeling. Je neemt het team hierin mee met jouw kennis en overtuiging. Je hebt sterke kennis en praktische ervaring in geavanceerde datamodellering en big data-oplossingen. Ook kan jij structuren en de relaties tussen de verschillende databronnen leggen en de consequenties in beeld brengen en adviseren over nieuwe databronnen die in de groeiende informatiebehoefte voorzien. Je houdt van structuur, een strakke planning en pragmatisch werken om tot de beste oplossing te komen.

Dit doe je als volgt:

 • Jij verkent met externe partijen en samenwerkingspartners van de provincie datavraagstukken die bijdragen aan realisatie van de provinciale opgaven;
 • Je adviseert het management en de strategisch beleidsadviseurs van de directie Beleid over data-analyses en producten die bijdragen aan de beleidsopgaven en fungeert daarvoor als sparringpartner;
 • Je stuurt het data-analyseteam aan en zorgt voor voortgaande ontwikkeling en vernieuwing;
 • Je zet in op data-visualisaties om doelgroepen te informeren en enthousiasmeren om ook een effectieve storytelling mogelijk te maken;
 • Je begrijpt en stuurt op het testen van hypotheses door het gebruik van gevarieerde datasets, op het ontdekken van verborgen relaties en op het genereren van actiegerichte inzichten voor de business;
 • Je werkt samen met andere bestaande data analyseteams ( BI, GIS)   om praktisch bij te dragen aan verschillende cases;
 • Je werkt samen met juridische en privacy teams om een verantwoorde omgang met data te borgen.

Functie-eisen:
Als Senior adviseur Data Science heb jij een sterke verbindende tussen de data en de business (het realiseren van onze provinciale opgaven). Om je werk goed uit te voeren is het van belang dat je kunt beredeneren vanuit behoefte van de eindgebruikers. Daarnaast ben je voortdurend en proactief bezig met het spotten van mogelijke verbeteringen m.b.t. de omvang en diepte van het verzamelen en het beheren van gegevens op basis van ervaringen, externe ontwikkelingen, vragen van samenwerkingspartners of nieuwe ontwikkelingen. Jij speelt een cruciale rol in het data-analyseteam. Jij moedigt ze aan en daagt ze uit, stimuleert het team, neemt verantwoordelijkheid, stuurt nieuwkomers aan en verdeelt het werk.

En daarnaast ben je natuurlijk bevlogen in je werk en raak je enthousiast van het ontwikkelen van de data science van de provincie.

Jouw kerncompetenties zijn:

 • Jij wordt gezien als een expert in de gemeenschap (met grondige expertise rond statistische modellen);
 • Jij levert, vanuit hetgeen jij in jouw externe contacten en verkenningen ophaalt, input aan de verschillende interne data-initiatieven en adviseert zo de directie Beleid (en de organisatie in brede zin) in het naar een hoger niveau brengen van het datagedreven werken;
 • Jij hebt het vermogen om een projectleidersrol te vervullen in complexe projecten en jij kan duidelijke technische richtlijnen voor het team uitzetten;
 • Jij hebt sterke communicatie en presentatie vaardigheden;
 • Jij bent inventief, bijzonder sterk analytisch zeer sterk en hebt een sterke behoefte om te leveren en te ontwikkelen.

Jouw technische en professionele kwalificaties:

 • Je hebt verschillende technische vaardigheden in jouw bagage, hebt een stevige achtergrond en betrokkenheid in de techniek, tevens heb jij je de afgelopen jaren doorontwikkeld tot adviseur  die vanuit een strategische en verbindende houding de directie Beleid (en onze organisatie in brede zin) kan helpen om meer datagedreven te worden;
 • Je beschikt over een Master of PhD in velden als Wiskunde, Statistiek, Economie, Bedrijfskunde, computer science, Engineering, Social Sciences, Data Journalistiek of aanverwante velden;
 • Je hebt ervaring in het adviseren van organisaties om met het datagedreven werken naar een hoger niveau te komen;
 • Je hebt ervaring met het op strategisch niveau verbinden van data aan maatschappelijke opgaven – vanuit maatschappelijke vraagstukken en provinciale opgaven de juiste vragen aan de data kunnen stellen;
 • Je hebt circa 5 jaar ervaring in datamodellering en (big) data-oplossingen (begrijpen hoe dit werkt en daarover kunnen adviseren);
 • Je beschikt over expertise in data manipulatie: gebruik van gestructureerde data tools (e.g., SQL), & ongestructureerde data tools en platforms (e.g., Hadoop, Spark, NoSQL) – (begrijpen hoe dit werkt en daarover kunnen adviseren);
 • Je hebt ervaring met programmeertalen: R, Python, Spark, Scala, Java, C++
 • Je bent bedreven in statistical packages and Machine Learning (e.g. Python Scikit-learn, SciPy and NLTK, Spark MLlib);
 • Je bent bekend met visualisatie tools als Tableau, Qlik, D3;
 • Je beschikt over ruime ervaring met het vertalen van data naar insights voor effectieve verbetervoorstellen en het oplossen van complexe uitdagingen.

Salaris

In deze rol krijg je de kans om in interessante externe netwerken en ecosystemen te werken en maatschappelijk van betekenis te zijn. Afhankelijk van je opleiding en ervaring wordt een passend salaris geboden. De Provincie Noord-Holland heeft uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Dit is bovendien dé kans voor jou om in een vrije innovatieve rol vanaf scratch in een team met data te pionieren en samen te bouwen aan een data-excellente organisatie.

Interesse?

Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving? Dan zien wij jouw sollicitatie met belangstelling tegemoet. Solliciteren kan door het insturen van je brief en CV via onderstaande sollicitatiebutton.

Meer informatie
De werving en selectie voor deze vacature is uitbesteed aan Publiek Netwerk. Voor meer informatie over deze functie neem je contact op met Marjan de Wit, 06 47 69 59 07 en marjandewit@publieknetwerk.nl

Tagged as: Ervaring vereist

Solliciteer nu

U kunt op deze en andere banen solliciteren met behulp van uw online CV. Klik op de onderstaande link om uw CV in te dienen en mail uw sollicitatie naar deze werkgever.

Is een provincie waar het fijn is om te zijn. Waar je met plezier woont, werkt en recreëert. Waar je snel en veilig van A naar B kunt komen. Waar altijd iets gebeurt. Dat is Noord-Holland. Dáár zetten zo’n 1.000 betrokken medewerkers zich dagelijks voor in. Op een manier die bij deze tijd past, volgens de Toekomstagenda van de provincie, samen met de maatschappij.

Noord-Holland is vitaal. Het is een motor achter het groeiend nationale economisch herstel. Noord-Holland geeft ruimte aan groei. Vernieuwing, duurzaamheid en ondernemerschap, daar zet de Provincie zich voor in. Er wordt gewerkt aan het vergroten van werkgelegenheid, bereikbaarheid, innovatie, duurzame energie, de vitaliteit van het platteland en de natuurgebieden. Er wordt geïnvesteerd in Greenports, de Noord-Hollandse havens, het Noordzeekanaalgebied en mainport Schiphol. Hierbij wordt nauw samengewerkt met andere overheden, ondernemers, belangenorganisaties en vrijwilligers. Geen enkele Nederlandse provincie is in de loop der tijd zo veranderd. Door natuur en mensenhanden. Het maakt Noord-Hollanders veerkrachtig. Ze hebben een visie en ambities, en geven er enthousiast uitvoering aan. Net als alle medewerkers.

Meer vacatures