Enterprise architect – Data bij Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Locatie:
Opleidingsniveau:
WO
Dienstverband:
Vast contract
Ervaring:
Ervaring vereist
Solliciteer nu

U kunt op deze en andere banen solliciteren met behulp van uw online CV. Klik op de onderstaande link om uw CV in te dienen en mail uw sollicitatie naar deze werkgever.

Favoriet

Enterprise architect – Data bij Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Reageren voor
27 maart
Vacature­nummer
BDR-037
Plaatsingsdatum
13 maart 2018
Dienst­verband
Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu maakt zich sterk voor een gezonde bevolking in een gezond leefmilieu. Met jouw kennis en expertise als enterprise-architect draag jij in hoge mate bij aan het bewaken van de kwaliteit van handelen van onze organisatie.

Je bent enterprise-architect voor het CIO-office van Bureau Directieraad (BDR) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Je adviseert over beleid, inrichting en coördinatie van architectuur. Zo draag je bij aan de professionalisering van projecten en programma’s. Je weet wat kan en mag, en navigeert de organisatie naar verdere digitalisering.

In je functie leg je verantwoording af aan de chief information officer (CIO) over kwaliteit en bruikbaarheid van beleidsadviezen en -kaders, en over ontwikkelingsprocessen en beleidsprojecten binnen de vraagorganisatie. Je ziet erop toe dat de I-strategie en het bijbehorend kaderstellend beleid worden nageleefd.

Jouw taken
• Je stelt de enterprise-architectuur op voor het RIVM, beheert deze en draagt deze organisatiebreed uit.
• Je bent aanspreekpunt en regisseur op het gebied van de enterprise-architectuur binnen het RIVM en voor externe belanghebbenden.
• Je hebt een brugfunctie tussen vraag en aanbod.
• Je stuurt functioneel op de kwaliteit van de door projecten opgeleverde voorstellen en plannen.
• Je stelt waar nodig practices en kennis ter beschikking zodat project- en bedrijfsdoelstellingen worden gerealiseerd.
• Je ontwikkelt globale architectuurschetsen voor projecten en je toetst de kaders.
• Je maakt en actualiseert presentaties, risico’s en kosten van relevante ICT-middelen en –systemen (assetmanagement, lifecyclemanagement).
• Je ziet samenhang in complexe bestuurlijke ontwikkelingen en aspecten in en om het RIVM en adviseert de CIO en directieraad (DR) hierover.
• Je gaat uit van de strategische beleidslijnen die door de DR van het RIVM op het gebied van informatievoorziening en communicatie zijn vastgesteld.
• Je stemt actuele opdrachten, voortgang en resultaten rond architectuur af met de CIO.
• Je bereidt in overleg met de CIO besluitvorming voor rondom beleidskaders en strategische regie op vraag en aanbod van informatiediensten.
• Je adviseert desgewenst de RIVM-lijnmanagers over architectuuraspecten.
• Je bespreekt enerzijds strategie en beleidskaders, en anderzijds uitvoering, toepassing, knelpunten en oplossingen met relevante gremia binnen het RIVM.
• Je werkt samen met collega’s van BDR aan strategie en beleid, kennis en innovatie en andere RIVM-brede onderwerpen.
• Je stemt af met relevante beleidsfunctionarissen van andere rijksdiensten en ministeries over onderlinge raakvlakken binnen je vakgebied.
• Je volgt vakdeskundigen en ontwikkelingen in de nationale en internationale overheid en wetenschap.

Functie-eisen
• Je hebt een wo-diploma van de TUe-opleiding Psychology & Technology, of van een vergelijkbare studie in data science of innovatie.
• Je hebt bij voorkeur tien jaar ervaring in het informaticavakgebied in de publieke of onderzoekssector, liefst op strategisch niveau.
• Je hebt ervaring met het opstellen en bewaken van plateauplanningen en architecturen in complexe overheidsorganisaties.
• Je hebt relevante ervaring met multidisciplinaire vraagstukken en complexe projecten op het gebied van de informatievoorziening binnen de publieke sector.
• Je hebt diepgaande kennis van architectuurprincipes binnen het rijk en de overheid, zoals NORA en EAR.
• Je bent thuis op het gebied van architectuurbeschrijving/-modellering, zowel van strikte conceptuele gegevensmodellering als van minder strikte varianten.
• Je bent PRINCE2-, MSP- of MOP-gecertificeerd, of beschikt over relevante kennis.
• Je bent bij voorkeur vertrouwd met het werken en verwerken van informatie in BizzDesign Enterprise Studio.
• Je hebt kennis van en ervaring met data governance, liefst DAMA, objectmodellering, data definitie, modellering, kwaliteit en privacy.
• Je bent vertrouwd met datamanagement in relatie tot de Algemene verordening gegevensbescherming / General Data Protection Regulation.
• Je weet je visie om te zetten in een voor onderzoek geschikte inrichting voor datagebruik en -verwerking, en data-doelarchitectuur.
• Je hebt kennis van en ervaring met data-analyses en anonimiseren van (big) data op basis van bijvoorbeeld TTP’s.
• Je hebt kennis van en ervaring met big data-tools zoals Hadoop.
• Je bent organisatiesensitief, creatief, communicatief en resultaatgericht en kunt goed analyseren.
• Je kunt jezelf schriftelijk goed uitdrukken, hebt strategisch inzicht en overtuigingskracht en kunt goed plannen en organiseren.

Arbeids­voorwaarden
• Salaris­niveau

schaal 13
• Maand­salaris
Min €3.967 – Max. €5.919 (bruto)
• Dienst­verband
Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
• Contract­duur
1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
• Minimaal aantal uren per week
32
• Maximaal aantal uren per week
36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden
Solliciteren? Richt je digitale sollicitatie via de ‘Solliciteer’ button aan de heer J. Kuijten, enterprise-architect.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Tagged as: Ervaring vereist

Solliciteer nu

U kunt op deze en andere banen solliciteren met behulp van uw online CV. Klik op de onderstaande link om uw CV in te dienen en mail uw sollicitatie naar deze werkgever.