Enterprise-architect beveiliging en privacy bij Rijksoverheid

Locatie:
Opleidingsniveau:
WO
Dienstverband:
Bepaalde tijd
Ervaring:
Ervaring vereist
Solliciteer nu

U kunt op deze en andere banen solliciteren met behulp van uw online CV. Klik op de onderstaande link om uw CV in te dienen en mail uw sollicitatie naar deze werkgever.

Favoriet

Enterprise-architect beveiliging en privacy bij Rijksoverheid

Enterprise-architect beveiliging en privacy

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Functieomschrijving
Adviseren op het snijvlak van beleid, strategie en ICT. Als enterprise-architect speel je een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van innovatief informatiebeleid voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Zo ben je verantwoordelijk voor de vertaling van de businessstrategie naar centrale architectuurkeuzes.

In jouw werk staan de vastgestelde strategische beleidslijnen op het gebied van informatievoorziening en communicatie centraal. Dit zijn jouw uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van de architectuurstrategie. Jij adviseert over beleid, inrichting en coördinatie op het vlak van architectuur en stuurt functioneel op de kwaliteit van de door projecten opgeleverde voorstellen en plannen. Waar nodig stel je practices en kennis ter beschikking zodat de project- en bedrijfsdoelstellingen kunnen worden gerealiseerd.
Daarmee speel jij een belangrijke rol in de verdere digitalisering van de organisatie.

Jouw taken

 • Je stelt de enterprise-architectuur op voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), beheert deze en draagt deze organisatiebreed uit.
 • Je bent aanspreekpunt en regisseur op het gebied van de enterprise-architectuur binnen het RIVM en voor externe belanghebbenden.
 • Je hebt een brugfunctie tussen vraag en aanbod.
 • Je ontwikkelt globale architectuurschetsen voor projecten en toetst de kaders.
 • Je maakt en actualiseert presentaties, risico’s en kosten van relevante ICT-middelen en –systemen (assetmanagement, lifecyclemanagement).
 • Je ziet samenhang in complexe bestuurlijke ontwikkelingen en aspecten in en om het RIVM en adviseert de chief information officer (CIO) en directieraad (DR) hierover.
 • Je legt verantwoording af aan de CIO over de kwaliteit en bruikbaarheid van de beleidsadviezen en bijbehorende kaders, de ontwikkelingsprocessen en beleidsprojecten binnen de vraagorganisatie en de naleving van de I-strategie en bijbehorend kaderstellend beleid.
 • Je adviseert businessanalisten en andere architecten over de correcte beveiligingsmaatregelen voor applicaties, infrastructuur en het datalandschap.
 • Je werkt mee aan de integratie met de securitycomponenten binnen de huidige architectuur, en je ondersteunt en adviseert data- en projectarchitecten op het gebied van security en privacy.
 • Je begeleidt projectinitiatieven en adviseert op inpasbaarheid binnen de beoogde securityinfrastructuur.
 • Je overlegt met de CIO over beleidskaders voor het RIVM en de strategische regie op het gebied van informatiediensten om besluitvorming voor te bereiden.
 • Je stemt met de CIO af wat de opdrachten, voortgang en resultaten zijn en adviseert de RIVM-lijnmanagers over architectuuraspecten.
 • Je bespreekt enerzijds strategie en beleidskaders, en anderzijds uitvoering, toepassing, knelpunten en oplossingen met relevante gremia binnen het RIVM.
 • Je werkt samen met collega’s van DR en met beleidsfunctionarissen van andere rijksdiensten en ministeries op dit vakgebied.
 • Je volgt vakdeskundigen en ontwikkelingen in de nationale en internationale overheid en wetenschap en op het gebied van cybersecurity.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma van de TUe-opleiding Psychology & Technology, of van een vergelijkbare studie in data science of innovatie.
 • Je hebt bij voorkeur tien jaar ervaring in het informaticavakgebied in de publieke of onderzoekssector, liefst op strategisch niveau.
 • Je hebt ervaring met het opstellen en bewaken van plateauplanningen en architecturen in complexe overheidsorganisaties.
 • Je hebt ervaring met multidisciplinaire vraagstukken en complexe projecten op het gebied van de informatievoorziening binnen de publieke sector, specifiek het onderzoeksveld zorg en milieu.
 • Je hebt diepgaande kennis van architectuurprincipes binnen het rijk en de overheid, zoals NORA en EAR.
 • Je hebt kennis en vaardigheden op het gebied van architectuurbeschrijving/-modellering, zowel van strikte conceptuele gegevensmodellering (UML, TOGAF en ArchiMate) als van minder strikte varianten.
 • Je bent PRINCE2-, MSP- of MOP-gecertificeerd, of beschikt over relevante kennis.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het werken en verwerken van informatie in BizzDesign Enterprise Studio.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het implementeren van identity en access management en informatiebeveiliging, zowel technisch als procesmatig.
 • Je hebt ruime ervaring met standaarden en best practices, zoals ISO 27001/2.
 • Je hebt ervaring met het analyseren en uitwerken van privacy- en IB-vraagstukken, vooral van belang voor de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR – General Data Protection Regulation).
 • Je hebt kennis van en ervaring met data-analyses en anonimiseren van (big) data.
 • Je hebt bij voorkeur een securitycertificering CISM of CISA en kennis van en ervaring met de BIR en BIR Operationele Handreiking 1.0.
 • Je bent organisatiesensitief, creatief, communicatief en resultaatgericht en kunt goed analyseren.
 • Je kunt jezelf schriftelijk goed uitdrukken, hebt strategisch inzicht en overtuigingskracht en kunt goed plannen en organiseren.

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau: schaal 13
Maandsalaris: Min €4.086 – Max. €6.097 (bruto)
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Contractduur: 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed
functioneren
Minimaal aantal uren per week: 36
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden
Solliciteren? Richt je (digitale) sollicitatie aan Jasper Kuijten, enterprise-architect.

Tagged as: Ervaring vereist

Solliciteer nu

U kunt op deze en andere banen solliciteren met behulp van uw online CV. Klik op de onderstaande link om uw CV in te dienen en mail uw sollicitatie naar deze werkgever.