Senior beleidsadviseur met I-expertise bij Rijksoverheid

Locatie:
Opleidingsniveau:
WO
Dienstverband:
Vast contract
Ervaring:
Ervaring vereist
Favoriet
Deze functie is vervuld

Senior beleidsadviseur met I-expertise bij Rijksoverheid

Senior beleidsadviseur met I-expertise
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Functieomschrijving
Je bent de spin in het web binnen de programmadirectie PDC-19 en tussen PDC-19 en de Directie Informatiebeleid/CIO (DICIO). Je stuurt actief op het verbinden van kennis over dataveiligheid, privacy en andere aspecten van digitalisering met de aanpak van de Covid-19 pandemie.

Kort gezegd:
Je versterkt de i-expertise van de programmadirectie PDC-19, en je adviseert over en draagt bij aan i-aspecten van beleidsinitiatieven, en weet dat ook communicatief goed over te brengen richting het politieke speelveld (bewindslieden, parlement).

Informatie en de bijbehorende technologie speelt ook bij de bestrijding van de COVID19-pandemie een cruciale ondersteunende rol. Van de dagelijkse cijfers over de stand van de epidemie tot gegevensuitwisseling in de keten van testen en traceren: zonder informatietechnologie staat alles stil. Daarom is adequate kennis van i-aspecten (zoals AVG, cybersecurity, BIT-toetsing, privacyvraagstukken, zorgvuldig opdrachtgeverschap van ict-uitvoeringsprojecten) van belang om goed te kunnen sturen op de uiteenlopende uitvoeringsprocessen. Voor de programmadirectie PDC-19 zoeken we een senior collega die de verbinding weet te leggen tussen onze directiebrede beleidsactiviteiten, parlementaire processen en de i-aspecten die daaraan raken.

Je rol is directiebreed: als spin in het web heb je het overzicht van alle activiteiten die i-aspecten in zich hebben. Of het nu gaat om het testen, vaccineren of het coronadashboard; jij weet wat er speelt, signaleert zaken die aandacht behoeven en helpt om knelpunten weer vlot te trekken. Je schakelt daartoe met de collega’s van bijvoorbeeld de directie DICIO, OBP en WJZ. Want de expertise rondom i-vraagstukken is binnen VWS op verschillende plekken aanwezig. Jij kent de (privacy)kaders die binnen VWS en binnen het Rijk gelden, en zorgt ervoor dat deze binnen de verschillende onderdelen van PDC-19 een plek krijgen. Ook onderhoud je contact met de uitvoerende ketenpartners (GGD’en, RIVM, Dienst Testen) op het gebied van digitale ondersteuning. Afstemmen, informeren, informatie ophalen, zodat VWS en de genoemde ketenpartners zo goed mogelijk op elkaar aansluiten.

Bij dit alles beweeg je je in een beleidsrijke, politieke en soms ook hectische context en maak je steeds de vertaling van i naar beleid en vice versa. Ook volg, duid en anticipeer je op externe en interne ontwikkelingen en doe je pro-actief voorstellen voor strategisch informatiebeleid binnen de kolom. Hiertoe volg je politiek-bestuurlijke, organisatorische en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken en verricht je verkenningen. Je verbindt de i-vraagstukken van PDC-19 aan het werk van de directie Informatiebeleid (waar de CIO-rol ligt) en vice versa.

Naast de taken die hiervoor zijn genoemd, ben je verantwoordelijk voor de volgende zaken:

 • Je adviseert de directeur en het MT van PDC-19 over projecten met een informatiecomponent, waar nodig kritisch.
 • Je levert een bijdrage aan het portfoliomanagement van PDC19, door binnen de directie overzicht te creëren en de samenhang binnen het portfolio en met beleid te versterken.
 • Je adviseert over het versterken van het opdrachtgeverschap van PDC-19.
 • Je adviseert op de diverse dossiers binnen PDC-19 met jouw kennis van Rijksbreed en VWS- specifiek informatiebeleid
 • Aanvullend zorg je dat je op de hoogte bent van de onderwerpen die spelen in het Informatieberaad. Kan zijn dat besluitvorming daar de i-taken van PDC-19 en gerelateerde sectoren beïnvloedt.
 • Tot slot signaleer je waar het VWS-brede strategisch informatiebeleid versterkt moet worden en lever je hier ook een bijdrage aan.

Functie-eisen

 • Je hebt universitair niveau en minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt gevoel voor en ervaring met de beleidsmatige context, politiek-bestuurlijke verhoudingen en de dynamiek die deze met zich meebrengen.
 • Je hebt ervaring binnen de overheid of een VWS-domein.
 • Je bent een gedreven en scherpe strategische i-adviseur.
 • Je bent geen techneut, maar wel iemand met een open houding, kennis van en affiniteit met ICT, waaronder privacy en security.
 • Je hebt ervaring met opdrachtgeverschap van ICT-projecten, Je hebt voldoende begrip van ICT, control, auditing en bijbehorende instrumenten.
 • Je hebt sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift.
 • Je bent in staat snel kennis van de praktijk en uitvoering op te bouwen.
 • Je kunt goed analyseren en een oordeel vormen.
 • Je bent kritisch en overtuigend, durft op een plezierige manier ‘tegen te denken’.
 • Je bent organisatiesensitief en omgevingsbewust.

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau: schaal 13
Maandsalaris: Min €4.281 – Max. €6.419 (bruto)
Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur: Dienstverband is heel flexibel, vast, tijdelijk, detachering
Minimaal aantal uren per week: 32
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer VWS210040(COVID) richten aan Hermien Post.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat, dan verzoeken wij je een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Digitaal solliciteren
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Tagged as: Ervaring vereist