IT-projectleider bij Rijksoverheid

Locatie:
Opleidingsniveau:
HBO
Dienstverband:
Tijdelijk werk
Ervaring:
Ervaring vereist
Favoriet
Deze functie is vervuld

IT-projectleider bij Rijksoverheid

IT-projectleider
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Functieomschrijving
Heb jij ruime ervaring als projectleider ICT en wil jij een bijdrage leveren aan de professionalisering van onze informatievoorziening? Krijg je zelf energie van het dagelijks met gecommitteerde collega’s werken aan de verduurzaming van Nederland?

Binnen de directie Nationale Programma’s (NP), op de afdeling Industrie, Agro en Financiering werken we aan de maatschappelijke opgaven als verduurzaming van de industrie, circulaire economie en kringlooplandbouw. Deze volgen direct uit de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord. In onze interactie met de ministeries en bedrijfsleven vindt op allerlei manieren gegevensuitwisseling plaats. Daarnaast is er een steeds grotere behoefte aan het ontsluiten van deze gegevens binnen de eigen organisatie en naar externe partijen. Als projectleider IT draag jij daar actief aan bij.

Het gaat dan om het (door)ontwikkelen van applicaties waarmee gegevens worden ingewonnen, verwerkt en gerapporteerd (dataprocessen). Maar ook om de inrichting van databases en een optimale verwerking van informatiestromen. Belangrijk daarbij is de continuïteit in afstemming tussen de verschillende partijen, jij speelt daarin een belangrijke rol.

Vanuit de lijn (de business) sta jij aan het roer en geef je vorm en richting aan diverse IT-projecten. Jij legt de verbinding tussen de lijn, de afdeling ‘InformatieManagement & Procesontwerp’ (IMP) en onze ICT-dienstverlener ‘Dienst ICT Uitvoering’ (DICTU). Tijdens het gehele project zorg je voor een goede afstemming met interne en externe opdrachtgevers, rapporteer je over de voortgang, signaleer je mogelijke knelpunten en draag je proactief oplossingsrichtingen aan, waar je vervolgens ook invulling aan geeft. Hierdoor houd je ook bij onvoorziene situaties de juiste koers.

Concrete voorbeelden van projecten zijn:

 • De ontwikkeling van een online dashboard waarmee de voortgang van klimaatbeleid voor verschillende sectoren (industrie, bouw, etc.) inzichtelijk wordt gemaakt.
 • De ontwikkeling van een landelijk digitaal loket waarmee 10-duizenden ondernemers hun “informatieplicht energiebesparing” indienen.

Binnen RVO worden verschillende platforms gebruikt om gegevens van bedrijven en burgers vast te leggen. Bijvoorbeeld voor het indienen van een subsidieaanvraag of het aanleveren van gegevens bij een informatieplicht. Bij elke nieuw uit te voeren regeling is de keuze voor een IT-platform van belang. Kernelementen zijn daarbij steeds; het in kaart brengen van de functionele vragen, een overzicht maken van kansen en risico’s van verschillende platforms en het adviseren van het managementteam over een voorkeursoplossing en de weg daarnaar toe. Essentieel is hierbij goed contact te onderhouden met het aanspreekpunt IV voor NP. En om nauw samen te werken met de IMP regisseur voor NP, die op zijn beurt werkt volgens de afgesproken IMP kaders zoals de IV-agenda, de IV koers 2022 en het afwegingskader.

Als ervaren projectleider heb je als het goed is nog niks nieuws gelezen maar ben je wel nieuwsgierig geworden. Wat wij zien in jouw gedrag? Je bent geduldig, flexibel en communicatief sterk. Je hebt een assertieve, proactieve houding en bent organisatiesensitief. Wat deze functie zo leuk maakt, is dat je in de projecten zelf ook daadwerkelijk een inhoudelijke bijdrage levert. Aangezien je aan thema’s als verduurzaming industrie en circulaire economie gaat werken, wordt verwacht dat je  inhoudelijke kennis hierover opbouwt. Hierdoor wordt je een goede gesprekspartner voor collega’s, betrokken beleidsmedewerkers en de industrie.

Functie-eisen

 • Minimaal hbo werk- en denkniveau.
 • Ervaring als projectleider en methodieken als bijvoorbeeld IPMA-C/MSP en SCRUM.
 • Ervaring met IT projecten/ontwikkeltrajecten en de inbedding daarvan in de organisatie.
 • Ervaring met het op strategisch niveau meedenken over de rol van IT-oplossingen binnen werkprocessen, veranderingen van werkwijzen, selectie van nieuwe applicaties en beschrijving van functionele behoeften.
 • Ervaring met het vertalen van beleid naar uitvoering, door beleidsdoelstellingen om te zetten naar concrete werkprocessen en datastromen.
 • Hands-on-ervaring met Access en Excel-VBA en met uitvoeringscoördinatie is een pré.

Competenties:

 • Organisatiesensitief werken
 • Resultaatgerichtheid
 • Communiceren
 • Netwerken
 • Samenwerken
 • Analytisch
 • Innoveren/Creatief
 • Sturen en beïnvloeden
 • Bestuurlijke sensitiviteit

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau: schaal 12
Maandsalaris: Min €3.842 – Max. €5.710 (bruto)
Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Contractduur: 3 jaar
Minimaal aantal uren per week: 32
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden
Er gaat hybride gewerkt worden waarbij een deel van de werkzaamheden vanuit huis plaats kunnen vinden. De definitieve standplaats is daarom bespreekbaar. Vanwege teamoverleggen is het wel gewenst dat je bereid bent om te reizen naar Den Haag/Utrecht.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Solliciteren?
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Tagged as: Ervaring vereist