Auditor ICT bij UWV

Locatie:
Opleidingsniveau:
HBO, WO
Dienstverband:
Vast contract
Ervaring:
Ervaring vereist
Solliciteer nu

U kunt op deze en andere banen solliciteren met behulp van uw online CV. Klik op de onderstaande link om uw CV in te dienen en mail uw sollicitatie naar deze werkgever.

Favoriet

Auditor ICT bij UWV

Auditor ICT (functiegroep 8)
Management op basis van onderzoek informeren over de kwaliteit van de bedrijfsvoering en adviseren over de implementatie van oplossingen.

Wat je gaat doen
Heb je een helikopterview? Ben je een kei in adviseren en voel je je als een vis in het water op managementniveau? Dan ben jij de auditor ICT die wij zoeken!

Je ontwikkelt en verzorgt de instrumenten voor de integrale beheersing, besturing en ontwikkeling van de bedrijfsvoering van Concern ICT. Je houdt de realisatie van de contractafspraken van de CIO en het management in de gaten en adviseert hen over te nemen maatregelen bij afwijkingen.
Als auditor ICT krijg je de volgende taken en verantwoordelijkheden:
• je analyseert een aangedragen of gesignaleerd probleem/wens en doet zo nodig nader onderzoek;
• je beschrijft en stelt kaders vast waarbinnen de oplossingsrichting moet worden gezocht en stemt af met de opdrachtgever, inclusief plan van aanpak;
• je doet onderzoek, draagt oplossingen aan en bespreekt deze met je opdrachtgever;
• je zorgt voor draagvlak van de oplossingsrichting;
• je legt vanuit het eigen vakgebied verbanden en relaties naar andere vakgebieden en volgt ontwikkelingen binnen • je vakgebied ten behoeve van je eigen professionaliteit;
• je vertegenwoordigt de afdeling als specialist op het vakgebied in overlegsituaties;
• je brengt de kwaliteit van de bedrijfsvoering in kaart door middel van integrale audits, thematische onderzoeken naar o.a. de integriteit van de bedrijfsvoering en de HRM-cyclus;
• je maakt voor de kwaliteitsaudits een plan van aanpak;
• je voert risicoanalyses uit op de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem en ontwikkeling van het maturitylevel en doet verbetervoorstellen;
• je toetst de geleverde managementinformatie op juistheid en betrouwbaarheid.

Wat we van je verwachten
Kom je als auditor ICT bij ons werken, dan kies je voor onze uitdagende ICT-omgeving en voor samenwerking. We bieden jou de kans om ons team te versterken en mee te werken aan de ambities van de Informatievoorziening (IV) organisatie .
Als auditor ICT heb je uiteraard een achtergrond in auditing. Bovendien beschik je over de volgende vakvaardigheden:
• je functioneert minimaal op HBO niveau;
• je houdt rekening met belangen van klanten en andere stakeholders;
• je toont adviesvaardigheden die nodig zijn voor het uitbrengen van adviezen aan opdrachtgevers en management;
• je hebt kennis van theorieën, methoden en instrumenten van je specialistische vakgebied;
• je hebt aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van integraal beoordelen van processen;
• je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met kwaliteitsmanagement;
• je hebt grondige kennis van en ervaring met het toepassen van verbeter-, risico- en procesmanagement;
• je hebt kennis van de relevante processen en procedures alsmede de onderlinge samenhang.

Als auditor ICT binnen de IV-organisatie:
• maak je een goede eerste indruk;
• kun je uitstekend luisteren;
• ben je onafhankelijk;
• vorm je snel en kundig een eigen oordeel;
• en ben je klant- en resultaatgericht en weet je wat samenwerken betekent.

Iets meer over de IV-organisatie binnen ons bedrijf
Wij zijn een maatschappelijk dienstverleningsbedrijf dat draait op ICT. E-dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel. Hierdoor kunnen we dienstverlening bieden die past bij de wensen van de burger, werkgevers, politiek en overige stakeholders. Binnen de IV- organisatie werken we hieraan met 1500 professionals. Dit doen wij in nauwe samenwerking met externe ICT-leveranciers.
De belangrijkste IV-thema’s zijn ondergebracht in vijf IV-domeinen. Dit zijn: Infrastructuur & Informatiebeveiliging, E-dienstverlening, E-werken, Bedrijfsvoering en Gegevenshuishouding. Sleutelwoorden hierbij zijn stabiliteit, continuïteit, veiligheid, vereenvoudiging en modernisering.

Interesse?
Je motivatiebrief mag kort en bondig zijn. Een goed cv vinden wij belangrijk, zodat we een helder beeld kunnen vormen van je kennis en kunde. Voor ons is het onontbeerlijk te weten van welke technieken, standaarden, systemen en processen je verstand hebt.

Solliciteren kan uitsluitend via de ”Solliciteer” button. Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met Ammir Farokhi via ammir.farokhi@uwv.nl

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

We horen graag van je!

Tagged as: Ervaring vereist

Solliciteer nu

U kunt op deze en andere banen solliciteren met behulp van uw online CV. Klik op de onderstaande link om uw CV in te dienen en mail uw sollicitatie naar deze werkgever.Over UWV

UWV is de centrale uitvoeringsinstelling op het gebied van uitkeringsverstrekking, arbeidsbemiddeling en claimbeoordeling. We zijn de grootste landelijke speler binnen de sociale zekerheid. Dagelijks bieden we 1,5 miljoen klanten snelle en deskundige dienstverlening. We ondersteunen hen in hun re-integratie en bij het vinden van een baan. Waar nodig voorzien we hen van tijdelijk inkomen. Zo bieden we onze klanten nieuw perspectief op de maatschappij.

Meer vacatures