Senior Architect (GDI) bij VNG Realisatie

Locatie:
Opleidingsniveau:
WO
Dienstverband:
Onbepaalde tijd
Ervaring:
Ervaring vereist
Upload uw CV of een andere relevante bestand. Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van de Jaarbeurs b.v. en het daarbij horende privacy statement


U kunt op deze en andere banen solliciteren met behulp van uw online CV. Klik op de onderstaande link om uw CV in te dienen en mail uw sollicitatie naar deze werkgever.

Favoriet

Senior Architect (GDI) bij VNG Realisatie

(vacaturenummer: 18055)

Functie op basis van voltijd (36 uur per week) met in eerste instantie een dienstverband van 12 maanden, met de intentie te komen tot een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Over VNG Realisatie

In de gemeentelijke dienstverlening is een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Denk aan het aanvragen van identiteitsbewijzen, de voorzieningen voor telecommunicatie en het vastleggen van raadsinformatie. Tegelijkertijd vragen de ontwikkelingen in de informatiesamenleving in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie, die moeilijk binnen één gemeente is te verzamelen.

VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van deze kennis zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De nadruk van VNG Realisatie ligt nu nog met name in het informatiedomein, maar zal zich de komende tijd steeds meer richten op andere typen vraagstukken in de gemeentelijke uitvoering.

Over de Unit Architectuur & Standaarden

De unit Architectuur en Standaarden helpt gemeenten grip te krijgen op hun informatievoorziening, zodat zij inwoners en ondernemers optimale dienstverlening kunnen bieden en hun beleid efficiënt kunnen uitvoeren. Uitgangspunt daarbij zijn de functionele behoeften van gemeenten en de beweging Samen Organiseren, die zich richt op het ontwikkelen van collectieve voorzieningen voor gemeenten. De unit werkt vanuit de overtuiging dat optimale dienstverlening gerealiseerd wordt door te werken onder architectuur. Hiervoor realiseert de unit concrete producten en diensten onder de noemer GEMMA – Gemeentelijke Model Architectuur.

Over de rol van de Senior Architect

De senior architect is verantwoordelijk voor het beheren en door ontwikkelen van de GEMMA architectuur specifiek op het deelgebied bedrijfsarchitectuur en informatiearchitectuur en de verbinding met diverse GDI bouwstenen en ketenoplossingen. Je levert een algemene bijdrage aan actuele architectuurvraagstukken bij gemeenten bijvoorbeeld rondom implementatie en gebruik van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) voorzieningen.

Als informatiearchitect ben je verantwoordelijk voor het, samen met gemeenten (o.a. in werkgroepen) en leveranciers, opstellen van architectuurontwerpen met als doel om deze na realisatie duurzaam en toekomst vast te laten zijn. Je hebt kennis van: de GEMMA, NORA, bedrijfsprocessen bij gemeenten en partners van gemeenten, informatiestromen, informatievoorzieningen en ICT-Infrastructuur, elektronische dienstverlening en modelleren. Je bent goed op de hoogte van de stand van zaken en ontwikkelingen in de informatievoorziening van de (gemeentelijke) overheid. Je hebt diepgaande kennis van de verschillende architectuurconcepten en principes en daaraan gerelateerde trends en ontwikkelingen. Je bent een generalist op strategisch niveau en specialist op tactisch niveau. Ideeën en visie kun je concretiseren in realistische ontwerpen van complete informatievoorzieningen of grote delen daarvan. In deze rol neem je deel aan diverse (landelijke) werkgroepen en expertgroepen en ben je verantwoordelijk voor de communicatie naar en afstemming met de gebruikers van de betreffende architectuurontwerpen.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Het versterken van het architectuurteam van VNG realisatie. Specifiek aandachtspunt: GDI. Generieke Digitale Infrastructuur.
 • Je vertegenwoordigt gemeenten in diverse landelijke overleggremia rondom GDI-voorzieningen, consulteert de achterban van gemeentelijke architecten en informatiemanagers rondom de ontwikkelingen die hier spelen.
 • In samenwerking met VNG Informatiebeleid en het Regieteam GDI formuleer je een gedragen (architectuur)visie op deze bouwstenen en bent in staat deze in te brengen in de diverse overleggroepen.
 • In een complex speelveld met diverse actoren met verschillende belangen (gemeenten, ministeries, beheerders van voorzieningen en uitvoeringsorganisaties) probeer je op architectuurvlak je steentje bij te dragen aan het beantwoorden van de gezamenlijke opgaven, maar verliest daarin het gemeentelijk belang niet uit het oog.
 • Beschrijven van de activiteiten die er op de langere termijn noodzakelijk zijn om te komen tot meer structurele oplossingen voor de verschillende knelpunten;
 • Waar mogelijk verder uitwerken van inhoudelijke oplossingen voor de langere termijn in samenwerking met betrokkenen vanuit andere disciplines (zoals adviseurs op het gebied van regelgeving, experts in de voorziening en standaarden);
 • Creëren en behouden van draagvlak bij stakeholders om daadwerkelijk stappen te gaan zetten en het systematisch en planmatig (doen) uitvoeren van de noodzakelijke acties;
 • Leggen van verbindingen met andere projecten, ontwikkelingen en betrokken partijen, waaronder de kaders en plannen van dit project met het VNG Realisatie producten/dienstenportfolio (GEMMA, standaardisatie, leveranciersmanagement, markttransparantie, compliance, keteninformatisering, collectivisering);
 • Opstellen van voor de bovenstaande activiteiten noodzakelijke werkplannen, voortgangsanalyses, (uitleg)documenten en stappenplannen;
 • Deelnemen aan, en waar nodig extra organiseren van, de overleg- en participatiestructuren binnen VNG/VNG Realisatie en met samenwerkingsverbanden;
 • Deelnemen aan de VNG Realisatie architectuurboard. En naast het werk voor de GDI nog aanvullende werkzaamheden t.b.v. het ontwikkelen van(project)architecturen of GEMMA onderdelen

Kennis- en ervaringsvereisten

 • WO-werk- en denkniveau (op basis van opleiding, bij voorkeur in informatica of informatiekunde, en ervaring);
 • Minimaal vijf jaar relevante werkervaring in het veld van gemeentelijke informatievoorziening;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met het opstellen van referentiearchitecturen en/of doelarchitecturen;
 • Zeer ruime kennis van gemeentelijke (applicatie-)architectuur, het gemeentelijke ICT-landschap en de specifieke vraagstukken die daarin spelen;
 • Ruime kennis van de generieke digitale infrastructuur (GDI) van de rijksoverheid en de relatie met gemeentelijke informatievoorziening. Kennis van kansen en bedreigingen bij de doorontwikkeling van ketens gebruikmakend van de GDI;
 • Ruime kennis van GEMMA en NORA en kennis van andere referentiearchitecturen binnen de overheid;
 • Sterke affiniteit met de doelen van gemeenten en het opstellen van een innovatieve architectuur. Specifiek kennis van en visie op ontwikkelingen rond gemeentelijke dienstverlening en processen;
 • Komt door inhoudelijke kennis en houding over als natuurlijke counterpart in diverse architectuurgremia
 • Ruime kennis van en ervaring met (standaarden op het gebied van) de gegevensuitwisseling tussen gemeenten onderling en met hun ketenpartners;
 • Ervaring met het modelleren in ArchiMate (versie 2.x) en BPMN (versie 2.x);
 • Ruime ervaring met het houden van presentaties en begeleiden van groepsprocessen;
 • Volwassen gesprekspartner die kan omgaan met verschillende belangen, doelgroepen en niveaus. Kan goed overtuigen en draagvlak bereiken.
 • Kan goed schakelen tussen het conceptuele en praktische niveau, tussen (architectuur)visie en realisatie van een specifieke voorziening

Houdingaspecten

 • Klantgericht
 • Resultaatgericht
 • Dienstverlenend
 • Samenwerkingsgericht
 • Omgevingsbewust
 • Analytisch vermogen
 • Anticiperen
 • Zelfstandig
 • Initiatiefrijk
 • Flexibel

Salarisniveau en secundaire arbeidsvoorwaarden

Het salaris voor deze functie kan, afhankelijk van opleiding en ervaring, op basis van een 36-urige werkweek maximaal € 5.919,51 bruto per maand bedragen (maximaal schaal 13 BBRA).

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering (8,3%). Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten en een vergoeding woon-werkverkeer (jaartrajectkaart openbaar vervoer).

Meer informatie

Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Theo Peters, Unitmanager Architectuur & Standaarden (Theo.Peters@vng.nl of 070-3738008). Meer algemene informatie over VNG Realisatie en de werkzaamheden van de unit is te vinden op www.vngrealisatie.nl.

 

Tagged as: Ervaring vereist

Upload uw CV of een andere relevante bestand. Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van de Jaarbeurs b.v. en het daarbij horende privacy statement


U kunt op deze en andere banen solliciteren met behulp van uw online CV. Klik op de onderstaande link om uw CV in te dienen en mail uw sollicitatie naar deze werkgever.

In de gemeentelijke dienstverlening is een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Denk aan het aanvragen van identiteitsbewijzen, de voorzieningen voor telecommunicatie en het vastleggen van raadsinformatie. Tegelijkertijd vragen de ontwikkelingen in de informatiesamenleving in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie, die moeilijk binnen één gemeente is te verzamelen.

VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van deze kennis zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De nadruk van VNG Realisatie ligt nu nog met name in het informatiedomein, maar zal zich de komende tijd steeds meer richten op andere typen vraagstukken in de gemeentelijke uitvoering.

Meer vacatures